Zamek w Brzegu

1.Zamek w BrzeguZwiedzanie zabytków miasta – piastowski zamek książąt brzeskich, zwany „Śląskim Wawelem”, kościół św. Krzyża z barwnymi freskami, renesansowy ratusz z unikalną Salą Rajców Miejskich, wejście na wieżę i obejrzenie panoramy miasta.

 

 

 

Ilość dzieci 46-50 41-45 36-40 30-35
Cena PLN na osobę 67 73 82 95

Dla grup liczących ponad 50 osób niższe ceny (kalkulacja indywidualna przy zamówieniu).