O Wrocławiu

 

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wspólnie z nami Wrocławia

 

prastarej stolicy Śląska, miasta o unikalnej historii i specyficznym klimacie ukształtowanym na przestrzeni wieków przez wpływy wielu kultur i cywilizacji, na styku których miasto wyrosło i rozwija się po dzień dzisiejszy. Dzięki temu położeniu stało się w wiekach średnich jednym z największych, najbogatszych i najdynamiczniej rozwijających się ośrodków miejskich Europy Środkowej.

 

Wrocław był:

  • stolicą piastowskiego księstwa i jednego z czterech pierwszych biskupstw w Polsce,
  • drugim po Pradze najważniejszym miastem w królestwie Czech i "perłą" w koronie austriackich Habsburgów,
  • jedną z trzech stolic królów pruskich.

 

Zniszczony w 1945 r. odrodził się i jest obecnie jednym z większych miast i ośrodków kulturalno-naukowych Polski. Jest jedynym w Europie dużym miastem, w którym nastąpiła całkowita wymiana ludności po II wojnie światowej. Mimo wojennego kataklizmu we Wrocławiu zachowało się wiele pamiątek z dawnych okresów świetności. Zostały tu też zgromadzone bezcenne skarby kultury polskiej przywiezione z utraconych po 1945 r. kresów wschodnich, zwłaszcza ze Lwowa-jednego z głównych ośrodków przedwojennej polskiej nauki i sztuki.

 

Dlatego Wrocław jest godnym polecenia celem wszelkiego rodzaju wycieczek.