Szlakiem zabytków kultury żydowskiej


Szlakiem zabytków kultury żydowskiej

 

Dzień 1:

Przyjazd/przylot do Krakowa. Obiadokolacja i nocleg.

  

Dzień 2:

Oświęcim: zwiedzanie muzeum na terenie dawnego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, wizyta w Ośrodku Żydowskim i synagodze. Powrót do Krakowa. Spacer po Starym Mieście: Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki.

 

Dzień 3:

Wieliczka: zwiedzanie najstarszej w Polsce czynnej kopalni soli. Dalsze zwiedzanie Krakowa: Zamek Królewski z Katedrą na Wawelu, następnie spacer po dzielnicy żydowskiej Kazimierz – między innymi synagoga i cmentarz Remuh, synagoga Tempel, dawne kamienice żydowskich kupców, obiadokolacja.

  

Dzień 4:

Bobowa: wizyta w prywatnym domu modlitwy chasydów – miejsce pielgrzymek. Łańcut: zwiedzanie pałacu będącego jedną z najpiękniejszych w Polsce dawnych rezydencji magnackich, spacer po parku, jedna z większych w Polsce powozowni. Leżajsk: odwiedzenie grobu Zaddika Elimelecha – założyciela i przywódcy ruchu chasydzkiego w Polsce.

  

Dzień 5:

Bełżec: zwiedzanie pomnika ofiar i wystawy na miejscu dawnego obozu zagłady. Zamość: zwiedzanie Starego Miasta, założonego przez J. Zamojskiego w dobie renesansu, zwanego idealnym miastem, na którego rozwój znaczny wpływ miała grupa Żydów obdarzonych przywilejami: Rynek z ratuszem, kamieniczki ormiańskie, katedra z grobowcem Zamojskich, synagoga i łaźnia żydowska, fortyfikacje, miejsce martyrologii (tzw. Rotunda). Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Lublina. Po drodze krótki postój w Szczebrzeszynie – synagoga, dawne domy żydowskie, pomnik chrząszcza (bohater jednej z bajek J.Brzechwy).

  

Dzień 6:

Lublin: zwiedzanie muzeum na Majdanku (dzielnica Lublina), utworzonego na terenie dawnego obozu zagłady. Przejazd do centrum miasta: spacer po starówce, następnie przejście Szlakiem Pamięci Żydów Lubelskich, na którym znajduje się 13 obiektów – między innymi dawna szkoła jesziwa założona w XVI wieku i wyższa szkoła talmudyczna należące do największych w Europie, synagogi Chewra Nosim i Jeszywas Chachmej, cmentarz żydowski. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Kazimierza Dolnego.

  

Dzień 7:

Spacer po Kazimierzu Dolnym – urokliwym miasteczku nad Wisłą: Rynek z kamieniczkami, Mały Rynek z dawną synagogą oraz drewnianym budynkiem dawnych jatek koszernych, cmentarz żydowski, podziwianie panoramy miasta i okolic z Góry Trzech Krzyży. Sobibór: zwiedzanie miejsca dawnego obozu zagłady. Włodawa - zwana miastem trzech kultur (katolicyzm, prawosławie, judaizm): krótki spacer po mieście, zwiedzanie dawnej synagogi, w której działa Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego z częścią ekspozycji poświęconą historii miejscowych Żydów.

  

Dzień 8:

Białystok – niegdyś ważny ośrodek przemysłowy, w którym znaczna część zakładów znajdowała się w posiadaniu żydowskich przedsiębiorców: krótki spacer po mieście, między innymi odwiedzenie miejsca, w którym stała tzw. Stara Synagoga spalona przez hitlerowców wraz z chroniącymi się we wnętrzu ludźmi. Tykocin: spacer po urokliwym, prawie niezmienionym od XVII wieku, miasteczku, dawniej zamieszkanym w 50% przez Żydów, zwiedzanie synagogi – obecnie oddział Muzeum Podlaskiego. Jedwabne – pomnik ku czci 340 Żydów zamordowanych w 1941 roku.

  

Dzień 9:

Treblinka: zwiedzanie Muzeum Walki i Męczeństwa na terenie byłego obozu zagłady. Warszawa – w mieście tym pod koniec XIX wieku istniała największa gmina żydowska na świecie. Zwiedzanie miasta - spacer po centrum: Plac Zamkowy i Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta, katedra, barbakan, reprezentacyjna ulica Krakowskie Przedmieście, Pałac Kultury i Nauki.

  

Dzień 10:

Dalszy ciąg zwiedzania Warszawy: synagoga Nożyków, cmentarz żydowski, teren dawnego getta żydowskiego, pomnik Bohaterów Getta. Łódź - niegdyś największy ośrodek przemysłowy na ziemiach polskich i jedno z największych skupisk ludności żydowskiej: spacer po centrum (ul. Piotrkowska), oglądanie niektórych zabytkowych budowli przemysłowych, z których wiele powstało dzięki aktywności miejscowych przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego, synagoga Reicherów, cmentarz żydowski.

  

Dzień 11:

Przejazd do Chełmna nad Nerem. Pobyt na terenie dawnego obozu zagłady. Poznań - spacer po Starym Mieście: Stary Rynek z renesansowym ratuszem i kamieniczkami, poza tym dawna synagoga i wizyta na cmentarzu komunalnym, gdzie umieszczono kolekcję macew zachowanych z nieistniejącego cmentarza żydowskiego.

  

Dzień 12:

Wrocław - spacer po mieście: Ostrów Tumski z katedrą, Uniwersytet, Rynek z gotyckim ratuszem, ul. Świdnicka z domami towarowymi należącymi niegdyś do bogatych kupców żydowskich (np. dawny dom Wartheim), tablica upamiętniająca zniszczoną przez hitlerowców Nową Synagogę, Dzielnica Czterech Świątyń z dawną dzielnicą żydowska i Synagogą Pod Białym Bocianem.

 

 

Dzień 13:

Dalszy ciąg zwiedzania Wrocławia: Dom św. Edyty Stein, cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej. Przejazd na dworzec PKP lub lotnisko.