Najwspanialsze klasztory i sankturia

 


Najwspanialsze klasztory i sanktuaria

 

Dzień 1:

Przyjazd/przylot do Wrocławia. Transfer do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych spacer po Rynku.

 

Dzień 2:

Wrocław - spacer po jednym z najładniejszych miast Polski: Ostrów Tumski (najstarsza część miasta z katedrą), wyspa Piasek z kościołem NMP, dawnym klasztorem augustianów i malowniczym bulwarem, Stare Miasto: barokowe gmachy biblioteki i wydawnictwa Ossolineum (dawny klasztor krzyżowców), Uniwersytetu z Aulą Leopoldina i kościołem uniwersyteckim (zespół pojezuicki), Instytut Filologii (dawny klasztor norbertanów), kościół św. Wojciecha (dominikański) z relikwiami bł. Czesława Odrowąża i cudownym obrazem Matki Bożej z Podkamienia, dawny klasztor bernardynów (obecnie Muzeum Architektury).

 

Dzień 3:

Trzebnica: bazylika św. Jadwigi i św. Bartłomieja (jeden z najstarszych kościołów na Śląsku) z grobami św. Jadwigi Śląskiej i księcia Henryka Brodatego, zespół klasztorny cysterek (obecnie boromeuszek), kościół 14 Wspomożycieli z dawną pustelnią i kalwarią w Lesie Bukowym. Lubiąż: dawny zespół klasztorny cystersów (największa tego typu budowla w Polsce i jedna z większych w Europie) – zwiedzać można kilka pomieszczeń odrestaurowanych po zniszczeniach powojennych dokonanych przez Armię Radziecką. Legnickie Pole: barokowy kościół św. Jadwigi i Muzeum Bitwy Pod Legnicą, w której poległ dowodzący wojskami polskimi i niemieckimi książę Henryk Pobożny.

 

Dzień 4:

Legnica: kościół św. Jana z mauzoleum Piastów, dawny klasztor jezuitów, katedra, dawny zamek piastowski, spacer po Rynku. Krzeszów: zwiedzanie sanktuarium Maryjnego i dawnego opactwa cystersów – bazylika NMP będąca perłą sztuki barokowej, kościół św. Józefa z freskami Michała Willmana.

 

Dzień 5:

Wambierzyce, zwane Śląską Jerozolimą: zwiedzanie sanktuarium Maryjnego – bazyliki z cudowną średniowieczną figurką Matki Bożej, największej w Polsce kalwarii (około 135 kapliczek ze stacjami Drogi Krzyżowej, tajemnicami Różańca i różnymi scenami z Biblii) oraz drewnianą ruchomą szopką Bożonarodzeniową, jedną z najstarszych i najcenniejszych w Europie. Stary Wielisław: kościół św. Katarzyny z cudowną figurką Maryi i relikwiami Krzyża Świętego, po wewnętrznej stronie muru okalającego kościół tzw. „soboty” z ciekawymi malowidłami. Kłodzko: kościół NMP z cennymi rzeźbami Michała Klahra, zespół zabudowań pojezuickich, kościół i klasztor franciszkanów z malowidłami F. A. Schefflera, wejście na tarasy widokowe twierdzy (panorama miasta i Kotliny Kłodzkiej).

 

Dzień 6:

Bardo: cudowna drewniana figurka Maryi z XIII wieku (najstarsza w Polsce), Muzeum Sztuki Sakralnej przy klasztorze redemptorystów, ruchoma szopka, wejście na zbocze góry Kalwaria (kapliczki ze stacjami Drogi Krzyżowej, widok na malowniczy przełom Nysy Kłodzkiej). Kamieniec Ząbkowicki: ruiny średniowiecznego klasztoru cystersów, pocysterski gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z cennymi rzeźbami barokowymi, podziwianie widoku na ogromny XIX-wieczny zamek niderlandzkiej księżniczki Marianny Orańskiej. Nysa – krótki spacer po mieście: barokowe zabudowania dawnego klasztoru i szkoły jezuitów, dawny pałac biskupów wrocławskich, gotycki kościół św. Jakuba (wewnątrz między innymi grób bł. Marii Merkert – założycielki elżbietanek).

 

Dzień 7:

Henryków: barokowy zespół klasztorny cystersów (jeden z najcenniejszych na Śląsku) wraz z gotyckim kościołem, wewnątrz którego znajduje się cenny wystrój barokowy, między innymi słynne stalle henrykowskie. Przejazd do Wrocławia na dworzec PKP lub lotnisko.